<tutorialjinni.com/>

pnp-pnpjs CDN Link

pnp - rollup library of core functionality (mimics sp-pnp-js). Current stable version of pnp-pnpjs is 2.2.0
https://cdn.tutorialjinni.com/pnp-pnpjs/2.2.0/pnp.jsCopy Link | Copy Tag | View Raw
https://cdn.tutorialjinni.com/pnp-pnpjs/2.2.0/pnp.js.mapCopy Link | View Raw
© Tutorial Jinni